OBCHODNÍ PODMÍNKY » Obchodní podmínky - seminář
Obchodní podmínky semináře

Jsme jedním z organizátorů kurzů Matrix Energie. Staráme se o kurzy, které jsou v Hradci Královém a k těmto kurzům vám také můžeme podat všechny organizační informace. Lektorem těchto kurzů je certifikovaný lektor Kristián Beňo, který absolvoval výuku u Dr. Richarda Bartletta v USA.

Účast na všech akcích je dobrovolná. Seminář, kurz nebo přednáška není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.

Nárok na účast na semináři vzniká po uhrazení ceny semináře. Právem lektora (pořadatele) je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář zcela navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Po uhrazení platby a přijetí potvrzení o úhradě lektorem (pořadatelem) bude zájemce závazně přihlášen na objednanou akci - seminář.

Místo pořádání akce může být dodatečně změněno. Uskutečnění akce může být z vážných důvodů ze strany pořadatele zrušeno. V tomto případě, se platba v plné výši vrací aktivně přihlášeným zájemcům a to nejdéle do 30-ti dnů od zrušení avízované akce.

Dojde-li k dodatečnému zrušení přihlášky ze strany zájemce (objednatele) do 14-ti dnů před zahájením akce, vrací se zájemci (objednateli) platba ve výši 80%, nebo může být nabídnut náhradní termín obdobné akce. Pokud však dojde ke stornování přihlášky po tomto termínu, platba propadá v plné výši ve prospěch pořadatele příslušné akce.

Speciální požadavky zapište do kolonky „Poznámky“ v přihlašovacím formuláři. Pořadatel akce se je bude snažit řešit ve prospěch klienta, ale tato možnost není dopředu zaručena. Na pozdější požadavky již nebude brán zřetel.

Provozovatel kurzů, seminářů a přednášek si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky kdykoliv změnit, budou-li to vyžadovat okolnosti a potřeby dostatečně kvalitního zabezpečení pořádané akce.

OGRkZTM2N