TERAPIE A KONZULTACE » Ceník služeb
Ceny za terapie

V případě potřeby opakovaných návštěv může být sjednána cena dohodou.


CENY ZA TERAPEUTICKÉ SLUŽBY A PORADENSTVÍ
Terapie ME spojená s konzultací, osobní kontakt. 30 minut 500,-Kč
Terapie ME spojená s konzultací, práce na dálku. 30 minut 500,-Kč
Terapie SRT a SpR spojená s konzultací, osobní kontakt. 60 minut 750,-Kč
Terapie SRT a SpR spojená s konzultací, práce na dálku. 60 minut 750,-Kč

V případě objednání práce na dálku je objednávka provedena při osobní návštěvě, s možností platby v hotovosti, nebo lze objednat na e-mail: caprati@caprati.cz

V případě kontaktu e-mailem je potřeba:

1./ uvést
celé jméno, datum narození a pokud je to možné zaslat v příloze
i fotografii klienta, která co nejvíce odpovídá jeho současnému vzhledu (pokud terapeut klienta nezná).

2./  jasně a srozumitelně ze strany klienta je potřeba popsat jaký záměr klient má, respektive co jako prvotní požaduje klient terapií vyřešit. Škála možných změn obsahuje nejenom oblast těla a našeho zdraví, ale zasahuje do všeho, co vnímáme jako naší realitu, včetně vlastních pocitů, vztahů atd...

3./ uvést případný požadavek klienta provést terapii prostřednictvím kontaktu přes telefon, nebo prostřednictvím služby skype: adresa spojení svickar

Na základě této objednávky je vystavena faktura na požadovanou terapii dle našeho ceníku služeb, u terapie ME za 30 minut práce a u terapie SRT za 60 minut práce. Po jejím uhrazení na náš bankovní účet  je dohodnut termín terapie na dálku. Tento termín je pro obě strany závazný, pokud není domluveno jinak.
V případě potřeby práce na delší dobu, nebo potřeby opakovat terapii je další postup konzultován s klientem. 

Číslo bankovního účtu u ČSOB:
204052152/0300
IBAN: CZ78 0300 0000 0002 0405 2152
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

STORNO POPLATKY PRO TERAPIE:

Do 24 hod. před začátkem terapie nejsou účtovány žádné storno poplatky, avšak objednaný termín terapie je považován za závazný.  Pokud zjistíte, že nemůžete přijít, prosím o včasné předání potřebné informace, aby mohl uvolněný termín využít někdo další, kdo potřebuje pomoc.
Méně než  2 hod. před termínem je storno poplatek 250 Kč.

Nevyužitý a neomluvený rezervovaný  termín  terapie  činí storno poplatek 100% 
z dohodnuté ceny.

V případě terapie na dálku je nutné, aby klient neprováděl činnost, která s ohledem na jeho bezpečnost potřebuje zvýšenou soustředěnost, například řízení vozidla, nebo práce se stroji, jako je pila soustruh atd. Je naprosto nevhodné při terapii konzumovat jakékoliv alkoholické nápoje a omamné látky.

NDY0NGY0ZT