TERAPIE A KONZULTACE » Terapie Matrix Energie
Co je technika MATRIX ENERGIE

FORMY PRAKTICKÉHO UPLATNĚNÍ MATRIX ENERGIE JSOU OPRAVDU ŠIROKÉ

Při práci s kvantovým polem se klient dostává do stavu, kdy je možné "programovat" jeho fyzickou i mentální strukturu. Z tohoto důvodu je možné s člověkem pracovat a měnit jeho aktuální stav těla i mysli, se všemi z toho vyplývajícími benefity. Ty se následně projeví ve fyzické realitě.

Z principů kvantového pole, které tvoří nekonečné množství možností a ve kterém se nachází vše v každém jednom bodě, bez ohledu na čas a prostor, si vědomě vytvoříme, nebo pokud chcete vybereme realitu podle našich představ.

Při tomto procesu dochází ke změnám, které vnímáme jako "vyléčení", jen s tím rozdílem, že změny probíhají na úrovni jejich skutečného zdroje. Tato metoda práce s kvantovým polem je rovněž výborným prostředkem pro duševní a mentální přípravu lidí působících v profesích, které vyžadují jejich zvýšenou odolnost vůči stresu a tlaku okolí.

Vrcholoví top manažeři, či sportovci mohou využít její benefity při své profesní přípravě, jejímž prostřednictvím dokážou svůj osobní potenciál využít do maximální míry, bez nežádoucího vlivu mentálních bloků, které velkou měrou ovlivňují jejich výkon.

Pravidelné vystavení člověka účinkům kvantového pole vede ke zrychlené rekonvalescenci a opětovnému nastolení fyzické i mentální rovnováhy.

Ve spolupráci s mým kolegou a kvantovým certifikovaným lektorem, který absolvoval výuku a certifikaci přímo u Dr. Richarda Bartletta v USA panem Kristiánem Beňem si Vás dovoluji pozvat na seminář metody Matrix Energie, tentokrát v Hradci Královém. Během dne si jako vždy ukážeme, že všichni z nás mají schopnost s kvantovým polem pracovat, probereme Vaše případné dotazy s touto prací spojené a budeme se snažit v rámci našich možností poradit a pomoci Vám ve Vašem úsilí a práci v kvantovém poli. Budeme se zde zabývat všemi postupy práce Matrix Energie.  Začneme metodou "DVOU BODŮ", vysvětlíme si stejně její část práce s "moduly", "archetypy", "cestováním v čase", "paralelnímy vesmíry", a vysvětlíme si a vyzkoušíme si práci s "frekvencemy". Bude nám potěšením přivítat Vás všechny, kteří s kvantovým polem aktivně pracujete, nebo se na to připravujete. Cena setkání je na oba dny bez ubytování 4900,-Kč. V případě potřeby doporučuji doobjednat ubytování na jednu noc ze soboty na neděli v ceně 950,-Kč. Součástí ubytování je v ceně snídaně.

Pro více informací mne můžete kontaktovat na telefonu +420 603 435 839, nebo e-mailem na caprati@caprati.cz . Těšíme se na setkání s Vami.

Základní vesmírnou energii jsme za pomoci svého vědomí přetvořili do prožitku toho, co nazýváme realita, avšak každý si svou vlastní realitu ve skutečnosti vytváří skrze myšlenky. Důležité je, přijmout myšlenku, že všichni jsme energie a jsme složení z kvantového materiálu, jenž nám umožňuje aktivně se zapojit do tvorby našeho objektivního prožitku reality.

Technika MATRIX ENERGIE není náhradou běžné lékařské péče a není lidovým léčitelstvím.

NWNkNGZ